باهنر 3، سمت راست، هنرستان فنی و حرفه ای هما
۰۹۱۵۳۱۱۷۸۶۷,۰۵۱۳۸۸۱۶۲۱۹
کلاس های مجازی

برگزاری کلاس های مجازی

سید مهدی موسوی

سید مهدی موسوی

ریحانه خرسندی

ریحانه خرسندی

مبینا ابراهیمی

مبینا ابراهیمی

ایده کوچک

ایده کوچک

یونس نادی

یونس نادی

تکتم  نجفی

تکتم نجفی

نسیم  حبیب نیا

نسیم حبیب نیا

رضوان  هنرفر

رضوان هنرفر