باهنر 3، سمت راست، هنرستان فنی و حرفه ای هما
۰۹۱۵۳۱۱۷۸۶۷,۰۵۱۳۸۸۱۶۲۱۹
اخبار و رویدادها
۱آبان

شورای دانش آموزشی

امروز اول آبان ماه 98 ، رای گیری برای شورای دانش آموزشی انجام گردید.

این شورا به منظور ایجاد زمینه ی مساعد برای تربیت اجتماعی، تکریم شخصیت دانش آموزان و ایجاد روحیه ی مسئولیت پذیری و بهبود نظام تعمیم سازی و تصمیم گیری در آنان است.

یکی از فرصت هایی که موجب حضور فعال و با نشاط دانش آموزان در فعالیت های پرورشی با ابعاد وسیع آن بوده و زمینه های به ظهور رساندن توانمندی های بالقوه آنان را فراهم می کند « شورای دانش آموزی » است که رشد و پرورش اجتماعی مبتنی بر تعالیم انسان ساز اسلام را هدف قرار داده است. همچنین حضور موثر، خود انگیخته در فعالیت های گروهی، برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس به منظور ورود این قشر عظیم و تاثیر گذار در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه است.

 

آخرین اخبار و رویدادها