باهنر 3، سمت راست، هنرستان فنی و حرفه ای هما
۰۹۱۵۳۱۱۷۸۶۷,۰۵۱۳۸۸۱۶۲۱۹
اخبار و رویدادها
۱آبان

جلسات متعدد با اولیا و دانش آموزان

همه ساله پیش از آغاز و در جریان سال تحصیلی، جلسات متعددی را برای همفکری و بهبود روند تعلیم و تربیت با والدین محترم و فرزندانشان برگزار می کنیم.

در این جلسات مدیریت و معلمان گفتگویی صمیمی را برای برنامه ریزی و اجرای اهداف متقابل دارند.

از تمامی عزیزانی که حضور موثر و همیشگی دارند نهایت سپاس و قدردانی را داریم.

آخرین اخبار و رویدادها